Το μάθημα της «Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας» δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την Πέμπτη 27/4 και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης.

Ο Διδάσκων

Θ. Μαρκόπουλος