Την Δευτέρα 22/5 και ώρα 3-6 μ.μ. (ΠΑΜ 14) θα γίνει αναπλήρωση για το μάθημα «Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας» (Δ’ εξ.).

Ο Διδάσκων

Θ. Μαρκόπουλος