Αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές, φοιτήτριες, συνάδελφοι και φίλοι του Τμήματός μας

H ΑΔΙΠ με την υπ. αριθμ. 78/18.1.2019 απόφασή της πιστοποιεί ότι το ΠΠΣ του Τμήματος Φιλολογίας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές διασφάλισης ακαδημαϊκής ποιότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η απόφαση συνοδεύεται από την έκθεση ακαδημαϊκής πιστοποίησης που συνέταξαν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Το Τμήμα μας είναι το πρώτο στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το πρώτο Τμήμα Φιλολογίας στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποιημένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του Τμήματος, καθηγητές, φοιτητές και διοικητικά στελέχη, που συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία για το Τμήμα μας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος