Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 26/1 ώρες 12.00-15.00 στην αίθουσα ΑΔ.