Οι φοιτητές με τα κάτωθι μητρώα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και δύναται να παραλάβουν το πτυχίο τους από τη Γραμματεία (δεν θα υπάρξει τελετή) την Τρίτη 14/4/2020.

Παρακαλώ ενημερώστε μας, με e- meil,  για την πρόθεσή σας να παραλάβετε το πτυχίο σας όπως ορίστηκε παραπάνω, προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες έκδοσης των πτυχίων.

 

1000384 1001769 1002814 1020312 1049435 1049449 1049499 1049537 1049562
1000992 1001806 1019101 1020954 1049436 1049456 1049509 1049542 1049566
1000996 1001817 1019173 1049411 1049439 1049471 1049516 1049549 1049567
1001334 1001881 1019606 1049416 1049444 1049477 1049526 1049554 1049570
1001387 1002130 1019883 1049431 1049445 1049490 1049529 1049558 1051229
1001595 1002290 1019907 1049432 1049446 1049496 1049534 1049559 1051230
  1051561