Οι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους στο μάθημα «Κ.Π.Καβάφης» μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο της διδάσκουσας την Τετάρτη 28/2, 11-1.