Παρακαλείται ο φοιτητής Χαράλαμπος Φώτης (Α.Μ. 1031642) να προσέλθει στο γραφείο της κ. Παπαχρυσοστόμου αύριο Τετάρτη 13/9 στις 11.30.
Η διδάσκουσα