Η εξετάσεις των μαθημάτων «Σχολική Ψυχολογία Ι» και «Σχολική Ψυχολογία ΙΙ» θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Σχολική Ψυχολογία Ι
Τετάρτη 6/9/2017, 12:30 – 15:30 (Τ10, Τ11, Τ17 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ)

Σχολική Ψυχολογία ΙΙ
Πέμπτη 7/9/2017, 16:00 – 19:00 (Τ10, Τ11 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ)