Όσες και όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να περάσουν την Τρίτη 4 Ιουλίου 10-11 π.μ. από το γραφείο.