Καλούνται όλοι οι φοιτητές του τμήματος να κάνουν ανανέωση εγγραφής στην ηλεκτρονική γραμματεία για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 (ΟΧΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ).

Χωρίς ανανέωση εγγραφής δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά.