Ανακοινώσεις

/Ανακοινώσεις/
22 02, 2018

Νεοελληνική Πεζογραφία: 19ος-20ος αι. (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

Φεβρουάριος 22nd, 2018|Categories: Προπτυχιακά|

Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιείται φροντιστήριο τις κάτωθι μέρες και ώρες: Τρίτη 15.00-16.30 Τμήμα 1 Επώνυμα φοιτητών Α-Κ, αίθουσα Ο.Β. Τετάρτη 12.00-13.30 Τμήμα 2 Επώνυμα φοιτητών Λ-Ω, αίθουσα Κ9

22 02, 2018

Ο Σολωμός και η Επτανησιακή Σχολή (ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΟ)

Φεβρουάριος 22nd, 2018|Categories: Προπτυχιακά|

Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιείται φροντιστήριο τις κάτωθι μέρες και ώρες: Τρίτη 16.30-18.00 Τμήμα 1 Επώνυμα φοιτητών Α-Κ, αίθουσα ΑΔ Τετάρτη 13.30-15.00 Τμήμα 2 Επώνυμα φοιτητών Λ-Ω, αίθουσα Κ9

22 02, 2018

Μαθήματα κας Αρβανίτη από Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.

Φεβρουάριος 22nd, 2018|Categories: Προπτυχιακά|

Τα μαθήματα "Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης" (Στ. εξαμήνου) και "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών" (Η εξαμήνου) δεν θα προσφερθούν στο εαρινό εξάμηνο 2017-18. Οι φοιτητές του Η εξαμήνου αντί για το "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών" θα μπορούν να επιλέξουν το μάθημα "Διαπολιτισμική Παιδαγωγική" (μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου) με διδάσκουσα την κα Αρβανίτη.

20 02, 2018

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΚΟ ΕΠΟΣ: ΟΜΗΡΟΣ

Φεβρουάριος 20th, 2018|Categories: Προπτυχιακά|

Η ώρα προσέλευσης στο μάθημα ΑρχαΙκό Έπος: 'Ομηρος είναι ΑΥΣΤΗΡΑ 9.30 πμ, στην ΠΑΜ 14. Η επόμενη δυνατή προσέλευση είναι στις 10.30 πμ, κατά την διάρκεια του δεκάλεπτου διαλείμματος. Ο κωδικός στο eclass του μαθήματος είναι: Homerus Η Καθηγήτρια, Ε. ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑ

20 02, 2018

Ανανέωση εγγραφής εαρινού εξαμήνου

Φεβρουάριος 20th, 2018|Categories: Προπτυχιακά|

Καλούνται όλοι οι φοιτητές του τμήματος από 20/2/2018 να κάνουν ανανέωση εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο, μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας. Χωρίς ανανέωση εγγραφής δεν εκδίδονται πιστοποιητικά. ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

15 02, 2018

Συμμετοχή στο Erasmus + / για Σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Φεβρουάριος 15th, 2018|Categories: Γενικές Ανακοινώσεις|

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.upatras.gr/el/node/7432 όπου έχει αναρτηθεί η προκήρυξη, καθώς και την ιστοσελίδα: http://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα Πανεπιστήμια που μπορείτε να επιλέξετε, στη [...]

12 02, 2018

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2017-18: Ανάρτηση Πρακτικού Αξιολόγησης

Φεβρουάριος 12th, 2018|Categories: Προκηρύξεις Θέσεων|

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΛΚΕ (http://research.upatras.gr/) το Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ. αριθμ.: 1950/22.01.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (https://research.upatras.gr/el/content/egkrisi-praktikoy-praktiko-axiologisis-gia-tin-anathesi-28-symvaseon-ergoy-sto-plaisio-toy) στα πλαίσια της Πράξης ‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών’, στο οποίο η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας, όπως αυτά προέκυψαν από τα πρακτικά των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης και [...]

7 02, 2018

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard – Πανεπιστήμιο Πατρών Προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών για το Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Φεβρουάριος 7th, 2018|Categories: Γενικές Ανακοινώσεις|

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard με το Πανεπιστήμιο Πατρών, χορηγούνται δύο υποτροφίες ύψους 5.025 δολαρίων Η.Π.Α. έκαστη, μία από το Κ.Ε.Σ. και μία από το Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Ερευνών). Οι δύο υποτροφίες προσφέρονται σε φοιτήτριες/φοιτητές από το 3ο έτος προπτυχιακών σπουδών και άνω, ή μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακούς φοιτητές A´ κύκλου (ΜΔΕ), ηλικίας μέχρι και 26 ετών, των [...]

6 02, 2018

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία»

Φεβρουάριος 6th, 2018|Categories: Προκηρύξεις Θέσεων|

Μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας (συν. 12/18.10.2017), την από 16.10.2017 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη: 1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περίπτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), 3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 405/2016 (Α΄129), 4) Το [...]

6 02, 2018

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Φεβρουάριος 6th, 2018|Categories: Γενικές Ανακοινώσεις|

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Παπυρολογίας σε πτυχιούχους Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου "Άριστα", για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου "Master" στο εξωτερικό, από τα έσοδα της Δωρεάς Πάικου Νικολαΐδη. Σας παραθέτουμε και τον σχετικό σύνδεσμο: http://www.academyofathens.gr/el/scholarships/nikolaidis-2018-2019 Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 2α Μαΐου 2018.

25 01, 2018

AIESEC στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιανουάριος 25th, 2018|Categories: Γενικές Ανακοινώσεις|

Όσοι ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης και Εθελοντισμού μέσω της παγκόσμιας οργάνωσης AIESEC και να εγγραφείτε μέλη της μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://aiesec.gr/students/globaltalent/ και να διαβάσετε τα συνημμένα έγγραφα. AIESEC 1 AIESEC 2