Καθ. Α. Αρχάκης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Τίτλος Ερευνητικού προγράμματος: «Ανιχνεύοντας τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο: Μια κριτική προσέγγιση στον ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση».

Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ Μελών ΔΕΠ (Α’ πρόσκληση)

Διάρκεια: 11/2019 – 10/2022

 

Καθ. Α. Αρχάκης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Τίτλος Ερευνητικού προγράμματος:: Η σύγκρουση σε πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα στην Ελλάδα: Κριτική ανάλυση μαθητικών κειμένων για την προσφυγική κρίση

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ Υποψ. Διδακτόρων (Β’ πρόσκληση)

Διάρκεια: 11/2019 – 5/2022

 

Επίκ. Καθ. Θ. Μαρκόπουλος (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Τίτλος Ερευνητικού προγράμματος: Ας πα να πηαίνω’. Πολυγραμματικοποιήσεις στην ιστορία ενός ρήματος κίνησης.

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ενίσχυσης της βασικής έρευνας ‘Κ. Καραθεοδωρή 2017’. Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών

Διάρκεια: 2018-2021

 

Επίκ. Καθ. Α. Οικονομοπούλου (Επιστημονική Υπεύθυνη)

Τίτλος Ερευνητικού προγράμματος: Κωδικοποίηση και μετασχηματισμοί της επιστημονικής γνώσης σε ελληνικά και λατινικά εγκυκλοπαιδικά συγγράμματα της αυτοκρατορικής εποχής (1ος -3ος μ.Χ. αι.): επιστημονικός λόγος, αναγνωστικές κοινότητες και αυτοκρατορία.

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ενίσχυσης της βασικής έρευνας ‘Κ. Καραθεοδωρή 2017’. Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών

Διάρκεια: 2019-2022

 

Αν. Καθ. Δ. Παπαζαχαρίου (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: «Ανάπτυξη εφαρμογής για τη μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών: Έξυπνα εργαλεία για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ακουόντων και κωφών συνομιλητών (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ) »,

Συνεργάτες: MLS, EKETA & ΚΕΝΓ

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ & ΕΕ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Διάρκεια: 5/2018 – 11/2020

 

Αν. Καθ. Δ. Παπαζαχαρίου (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: «Γλωσσικοί και εξωγλωσσικοί μηχανισμοί κωδικοποίησης και παγίωσης της αναγνωρισιμότητας και της διακριτότητας των διαλέκτων ως ξεχωριστών γλωσσικών οντοτήτων: Η περίπτωση των Πατρινών.»

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ Υποψ. Διδακτόρων (Β’ πρόσκληση)

Διάρκεια: 11/2019 – 5/2022

 

Αν. Καθ. Α. Παπαχρυσοστόμου (Επιστημονική Υπεύθυνη)

Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: «Η αυτενέργεια μέσα από σύγχρονες αναγνώσεις αρχαιοελληνικών δραμάτων. Σταθμοί από την αρχαία ελληνική τραγωδία μέχρι τη σύγχρονη νεοελληνική ποίηση»,

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ενίσχυσης της βασικής έρευνας ‘Κ. Καραθεοδωρή 2020’, Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών

Διάρκεια: 2020 – 2023