Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 15.00-18.00 στην αίθουσα ΑΔ.