Γενικές Ανακοινώσεις

/Γενικές Ανακοινώσεις
1 06, 2016

Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ από το ΙΚΥ

Ιούνιος 1st, 2016|Categories: Γενικές Ανακοινώσεις|

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει Πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων, σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες. Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι: Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού. Επιστήμες Ζωής. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι [...]

7 01, 2016

Greek Satyr Play: Reconstructing a Dramatic Genre from its Remnants

Ιανουάριος 7th, 2016|Categories: Γενικές Ανακοινώσεις|

The Classics Section of the Department of Philology at the University of Patras (Greece), is pleased to announce an international conference on Greek Satyr Play, which will be held on 1-3 July 2016 (Friday to Sunday), at the Conference and Cultural Centre of the University. The aim of this conference is to shed more light [...]