Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐα

Phone: 2610 969757-760

Email: philsec@upatras.gr