Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικά Κείμενα: Αριστοτέλης

/Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικά Κείμενα: Αριστοτέλης

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί να εισαγάγει τον φοιτητή στην φιλοσοφία του Αριστοτέλη δίνοντας έμφαση στην ερμηνεία των βιβλίων Α, Β και Κ των Ηθικών Νικομαχείων. Προβληματικά θέματα, όπως είναι η ακριβής κατανόηση της ευδαιμονίας ως ενέργειας της ψυχής, η ηθική αρετή ως μεσότητα και ως ακρότητα, η σχέση πρακτικού και θεωρητικού βίου κ.ά., θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες της παρουσίασης της αριστοτελικής ηθικής θεωρίας.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Α802
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1801/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Γλωσσολογίας, Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Η' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Γλωσσολογίας, Υποχρεωτικό, Υποχρεωτικό Κλασικών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 1.2

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-12-07T21:20:57+00:00