Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικά Κείμενα: Αριστοτέλης

/Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικά Κείμενα: Αριστοτέλης

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί να εισαγάγει τον φοιτητή στην φιλοσοφία του Αριστοτέλη δίνοντας έμφαση, αρχικά μεν στην θεωρία της κατηγόρησης, στη συνέχεια δε στην ερμηνεία των βιβλίων Α, Β και Κ των Ηθικών Νικομαχείων. Προβληματικά θέματα, όπως είναι η ακριβής κατανόηση της ευδαιμονίας ως ενέργειας της ψυχής, η ηθική αρετή ως μεσότητα και ως ακρότητα, η σχέση πρακτικού και θεωρητικού βίου κ.ά., θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες της συνολικής παρουσίασης της αριστοτελικής ηθικής θεωρίας. Οι παραδόσεις πλαισιώνονται από φροντιστηριακά μαθήματα που ερμηνεύουν, συντακτικώς και γραμματικώς, το αρχαίο κείμενο.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Γλωσσολογίας, Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Η' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Γλωσσολογίας, Υποχρεωτικό, Υποχρεωτικό Κλασικών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 1.2

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου:
Ώρες Εργαστηρίου:
Ωρ. Πρόγραμμα:
2016-08-16T13:38:54+00:00