Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικά Κείμενα: Πλάτων

/Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικά Κείμενα: Πλάτων

Περιγραφή

Το μάθημα εκκινεί από τους διαλόγους της ώριμης συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνα (Φαίδων, Φαίδρος, Πολιτεία) προκειμένου να επικεντρωθεί στην ερμηνεία του Συμποσίου. Τόσο οι λογοτεχνικές όσο και οι φιλοσοφικές πλευρές ενός, κατά κοινή ομολογία, αριστουργήματος θεματοποιούνται και φωτίζονται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εξεζητημένες τεχνικές γραφής (χρονολογικά επίπεδα αφήγησης, εγκιβωτισμό της δράσης, αληθοφάνεια, ηθογράφηση των προσώπων, φιλοσοφικές αλληγορίες), στα διακριτά βήματα της επιχειρηματολογίας που κορυφώνονται στην Θεωρία των Ιδεών, στην ειρωνεία και τον παιγνιώδη ερωτισμό του Σωκράτη και στην υπόρρητη διαμάχη ποίησης και φιλοσοφίας. Οι παραδόσεις πλαισιώνονται από φροντιστηριακά μαθήματα που ερμηνεύουν, συντακτικώς και γραμματικώς, το αρχαίο κείμενο

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: Ζ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής
Γνωστικό Αντικείμενο: Σ.Β.: 1.5
ECTS: 4.5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου:
Ώρες Εργαστηρίου:
Ωρ. Πρόγραμμα:
2016-11-29T13:43:12+00:00