Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Περιγραφή

Από τον 8ο π.Χ. αιώνα έως το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου: θα εξεταστούν η εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού κόσµου, η δηµιουργία της πόλης-κράτους, οι σχέσεις των πόλεων καθώς και η ανάπτυξη των πολιτειακών δοµών τους κατά αυτή την περίοδο. Επιλεκτικά θα μελετηθούν ιστορικές πηγές (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφώντας, Αρριανός) και επιγραφικά κείμενα.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL Y107
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1916/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Α' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενικής Παιδείας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-21T09:27:37+00:00