(4) Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αριστοφάνης (Η’ εξάμηνο)

/(4) Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αριστοφάνης (Η’ εξάμηνο)

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την Αρχαία Ελληνική Κωμωδία γενικότερα και ειδικά με την ποιητική τέχνη του Αριστοφάνη.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά του αριστοφανικού modus scribendi, το οποίο θα αναδειχθεί κυρίως μέσα από τη διδασκαλία επιλεγμένων χωρίων από επτά σωζόμενες αριστοφανικές κωμωδίες.

Στο μάθημα διδάσκονται επιλεγμένα αποσπάσματα από τις εξής επτά αριστοφανικές κωμωδίες: Αχαρνής, Ιππής, Νεφέλαι, Σφήκες, Ειρήνη, Όρνιθες, Βάτραχοι.

Στους επιμέρους στόχους του μαθήματος εμπίπτουν:

1) Η διάκριση της Αρχαίας Ελληνικής Κωμωδίας σε Παλαιά, Μέση και Νέα,

2) Η εξοικείωση με τα κύρια γνωρίσματα της ποιητικής τέχνης του Αριστοφάνη, καθώς και με την (ιδιάζουσα, εν πολλοίς) αριστοφανική γλώσσα,

3) Η απόκτηση μιας γενικής εποπτείας των έντεκα σωζόμενων αριστοφανικών έργων,

4) Η κατανόηση της σημασίας της αριστοφανικής κωμωδίας στη διαμόρφωση και την εξέλιξη της Αρχαίας Ελληνικής Κωμωδίας ως λογοτεχνικού είδους.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: LIT1840
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1840/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος ΒΝΕΣ, Κύκλος Γλωσσολογίας, Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Η' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής ΒΝΕΣ, Επιλογής Γλωσσολογίας, Υποχρεωτικό Κλασικών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 5

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-01-21T11:06:10+00:00