Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος – Σοφοκλής

Περιγραφή

Με το παρόν μάθημα πραγματοποιείται η εισαγωγή των φοιτητών στο δράμα (καταγωγή του δράματος). Παρουσιάζονται τα διαθέσιμα στοιχεία για τον βίο του Αισχύλου, καθώς και για το έργο του (χρονολόγηση και υποθέσεις των σωζόμενων δραμάτων). Αναφορικά με τον Σοφοκλή, εκτός της βιογραφίας και εργογραφίας του, μελετώνται και οι νέες ιδεολογικές συνθήκες σύνθεσης τραγωδίας. Ως βασικό κείμενο για το μάθημα χρησιμοποιείται ο Αἴας του Σοφοκλή (ο μύθος του, οι αποκκλίσεις από τον ιλιαδικό Αίαντα), με έμφαση στην μετάφραση, την γραμματική, το συντακτικό και την ερμηνευτική – ιδεολογική προσέγγιση. Τέλος, μελετάται από μετάφραση η Ἀντιγόνη του Σοφοκλή, με στόχο την κατάδειξη των διαδεδομένων πλανών στην ερμηνεία της, ενώ παρουσιάζονται σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Y301
Έντυπο Μαθήματος:
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1868/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Γ΄Εξάμηνο Τύπος: Υποχρεωτικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2016-08-16T15:00:23+00:00