Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος – Σοφοκλής

Περιγραφή

Με το παρόν μάθημα πραγματοποιείται η εισαγωγή των φοιτητών στο δράμα. Παρουσιάζονται τα διαθέσιμα στοιχεία για τις απαρχές της τραγωδίας, τον βίο και το έργο του Αισχύλου, τον βίο και το έργο του Σοφοκλή και τη σχέση της τραγικής ποίησης με τα ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής. Ως βασικό κείμενο για το μάθημα χρησιμοποιείται ο Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή, με έμφαση στην μετάφραση, την γραμματική, το συντακτικό, το μέτρο και την ερμηνεία των επιμέρους μερών και του έργου συνολικά. Επίσης, εξετάζονται επιλεγμένα αποσπάσματα από τους Πέρσες του Αισχύλου. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εισάγονται σε αρχαίες και νεότερες θεωρίες για την τραγωδία γενικά (Αριστοτέλης, Χέγκελ, Νίτσε) καθώς και σε νεότερες ή σύγχρονες αναγνώσεις του μύθου του Οιδίποδα (Freud, Lévi-Strauss, Lacan, Girard, Vernant, Deleuze-Guattari). Τέλος, εκτίθενται σε ορισμένες εμβληματικές θεατρικές παραστάσεις του Οιδίποδος Τυράννου.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Y301
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT2000/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Γ΄Εξάμηνο Τύπος: Υποχρεωτικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-12-07T21:20:56+00:00