Περιγραφή

Το μάθημα παρουσιάζει και συζητά τα βασικά ειδολογικά χαρακτηριστικά του αρχαίου μυθιστορήματος, μέσα από τη μελέτη χαρακτηριστικών αποσπασμάτων αρχαίων ελληνικών και λατινικών μυθιστορημάτων της αυτοκρατορικής εποχής (1ος- 3ος μ.Χ. αι.). Παρουσιάζει επίσης σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις κατάλληλες για την διερεύνηση και ερμηνεία του αρχαίου μυθιστορήματος.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: LIT1975
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος ΒΝΕΣ, Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: ΣΤ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής ΒΝΕΣ, Επιλογής Κλασικών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα: