Περιγραφή

Ορισμοί γλώσσας – διαλέκτων. Γλωσσικό συνεχές, αυτόνομο – ετερόνομο γλωσσικό σύστημα. Παραδοσιακή Διαλεκτολογία. Σύντομη περιγραφή των διαλεκτικών ερευνών που θεμελίωσαν τον χώρο. Μεθοδολογικές αρχές παραδοσιακής διαλεκτολογίας (επιλογή πληροφορητών, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις), καθορισμός ορίων μεταξύ διαλέκτων, διαλεκτικοί χάρτες, προβλήματα – αδιέξοδα παραδοσιακής διαλεκτολογίας. Μοντέρνα διαλεκτολογία. Θεωρητικές αρχές, μεθοδολογία μοντέρνας διαλεκτολογίας. Συμβολή της μοντέρνας διαλεκτολογίας στη θεωρητική Γλωσσολογία. Μηχανισμοί γλωσσικής αλλαγής. Δημιουργία νέων διαλέκτων. Γλωσσικός θάνατος. Η διδασκαλία του μαθήματος συνεπικουρείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης «eclass».

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Γ801
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1721/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος ΒΝΕΣ, Κύκλος Γλωσσολογίας, Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Ζ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής, Επιλογής ΒΝΕΣ, Επιλογής Γλωσσολογίας, Επιλογής Κλασικών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 2
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 1
Ωρ. Πρόγραμμα: