Διαλεκτολογία

/Διαλεκτολογία

Περιγραφή

Ορισμοί γλώσσας – διαλέκτων. Γλωσσικό συνεχές, αυτόνομο – ετερόνομο γλωσσικό σύστημα. Παραδοσιακή Διαλεκτολογία. Σύντομη περιγραφή των διαλεκτικών ερευνών που θεμελίωσαν τον χώρο. Μεθοδολογικές αρχές παραδοσιακής διαλεκτολογίας (επιλογή πληροφορητών, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις), καθορισμός ορίων μεταξύ διαλέκτων, διαλεκτικοί χάρτες, προβλήματα – αδιέξοδα παραδοσιακής διαλεκτολογίας. Μοντέρνα διαλεκτολογία. Θεωρητικές αρχές, μεθοδολογία μοντέρνας διαλεκτολογίας. Συμβολή της μοντέρνας διαλεκτολογίας στη θεωρητική Γλωσσολογία. Μηχανισμοί γλωσσικής αλλαγής. Δημιουργία νέων διαλέκτων. Γλωσσικός θάνατος. Η διδασκαλία του μαθήματος συνεπικουρείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης «eclass».

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: Ζ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Γλωσσολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 0 Μονάδες: 0

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου:
Ώρες Εργαστηρίου:
Ωρ. Πρόγραμμα:
2016-11-29T13:48:47+00:00