Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία

Περιγραφή

Στο πρώτο μέρος εξετάζονται τα ιστορικά γεγονότα από το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου έως το 188 π.Χ. καθώς και η δομή και η οργάνωση των ελληνιστικών κρατών. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής ιστορίας κατά την περίοδο της δημοκρατίας και κατά την περίοδο των αυτοκρατορικών χρόνων, καθώς και οι πολιτειακοί θεσμοί και η κοινωνική δομή του ρωμαϊκού κόσμου.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL E302
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1858/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Β' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενικής Παιδείας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-21T09:37:21+00:00