Επιγραφική

/Επιγραφική

Περιγραφή

Το µάθηµα αποπειράται να καταδείξει τη σημασία και τη συμβολή της επιγραφικής στη μελέτη της Αρχαιογνωστικής επιστήμης. Εξετάζει τις αρχές και τις επιστημονικές μεθόδους προσέγγισης και µελέτης των ελληνικών επιγραφών καθώς και βασικές κατηγορίες ελληνικών επιγραφών δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Συσχετίζονται οι επιγραφικές πηγές µε φιλολογικές µαρτυρίες και ιστορικά γεγονότα, καθώς επίσης µε ζητήµατα τοπογραφίας και προσωπογραφίας. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη µεταγραφή επιγραφικών κειµένων, τη χρονολόγηση και συµπλήρωση επιγραφών. Οργανώνεται επίσης επίσκεψη στο Επιγραφικό Μουσείο.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL A806
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: ΣΤ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Κλασικών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 4.5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2017-04-03T11:11:40+00:00