Ερευνητικά Ζητήματα Λεξικολογικής Ανάλυσης

/Ερευνητικά Ζητήματα Λεξικολογικής Ανάλυσης

Περιγραφή

Εξέταση επιλεγμένων θεμάτων λεξικολογικής ανάλυσης βάσει αναγνωσμάτων από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η συζήτηση κινεί/ται σε διάφορα ζητήματα λεξικολογικού ενδιαφέροντος όπως π.χ.: η έννοια της νεολογίας, ιδιαίτεροι λεξικοί σχηματισμοί, δανεισμός και αγγλοποίηση, λεξικοποίηση – γραμματικοποίηση – πραγματικοποίηση, λεξιλόγιο και γλωσσικοί μύθοι, διαλεκτικό και περιθωριακό λεξιλόγιο της ΝΕ κλπ.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: MALT_Γ301
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1782/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Γ΄Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 0
ECTS: 15 Μονάδες: 0

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-24T11:55:46+00:00 Οκτώβριος 13th, 2016|