Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας Ι : Επικός Κυκλός (ΠΜΣ)

/Ερευνητικά θέματα κλασικής φιλολογίας Ι : Επικός Κυκλός (ΠΜΣ)

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους έρευνας στην κλασική φιλολογία, τόσο σε επίπεδο βιβλιογραφικής ενημέρωσης όσο και σε επίπεδο κριτικής των κειμένων. Για την καλύτερη εστίαση των ζητημάτων, προκρίθηκε η εκ του σύνεγγυς ανάγνωση του παπύρου του Δερβενίου και η ανάδειξη των πολλαπλών προβλημάτων ερμηνείας που προκαλεί το νέο αυτό εύρημα. Οι φοιτητές καλούνται να λάβουν γνώση των σύγχρονων εκδόσεων του κειμένου και να κάνουν εβδομαδιαίες παρουσιάσεις συγκεκριμένων στηλών του καθώς και διαφωτιστικών για την κατανόησή τους άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία. Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ερευνητική εργασία, στην οποία οι φοιτητές καλούνται να συγκρίνουν απόψεις του συγγραφέα του παπύρου με απόψεις που εκφράζονται στον Κρατύλο του Πλάτωνα.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Α' Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 15 Μονάδες: 0

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου:
Ώρες Εργαστηρίου:
Ωρ. Πρόγραμμα:
2016-11-01T14:56:07+00:00 Ιούνιος 14th, 2016|