Ερευνητικά Θέματα ΝΕΦ ΙΙ: Σταθμοί του Περιοδικού Τύπου

/Ερευνητικά Θέματα ΝΕΦ ΙΙ: Σταθμοί του Περιοδικού Τύπου

Περιγραφή

Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα νεοελληνικά περιοδικά από το 1784 έως τον 20ό αι. (εκδότες, διευθυντές, συνεργάτες, προγραμματικές διακηρύξεις, φυσιογνωμία και εξέλιξη κάθε εντύπου, αναγνωστικό κοινό, αντοχές εκδοτών, αντιστάσεις περιβάλλοντος). Εξετάζονται οι ιδεολογικές και λογοτεχνικές διεργασίες, οι κυρίαρχες τάσεις της λογοτεχνικής κριτικής, τα διακριτικά γνωρίσματα κάθε περιόδου, οι αποκλίσεις ανάλογα με τον τόπο έκδοσης, οι σύνδεσμοι μεταξύ των εντύπων, η συνοχή σε περιόδους, τάσεις και ρεύματα

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: 45Β607
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος ΒΝΕΣ
Εξάμηνο: ΣΤ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής
Γνωστικό Αντικείμενο: Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 1

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου:
Ώρες Εργαστηρίου:
Ωρ. Πρόγραμμα:
2016-08-02T15:52:40+00:00