Ερευνητικά θέματα της νεοελληνικής φιλολογίας: Λογοτεχνία και Τύπος (ΠΜΣ)

/Ερευνητικά θέματα της νεοελληνικής φιλολογίας: Λογοτεχνία και Τύπος (ΠΜΣ)

Περιγραφή

Εξέταση των ποικίλων και αμφίδρομων σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στον ελληνόφωνο Τύπο (περιοδικά και εφημερίδες) και τη λογοτεχνία στη διάρκεια του 19ου αιώνα

  1. Ειδολογικές διακρίσεις: εφημερίδα και περιοδικό (γραμματολογικό, εγκυκλοπαιδικό, οικογενειακό, λογοτεχνικό).
  2. Σταθμοί στην ιστορία του ελληνικού Τύπου.
  3. Εξέταση των γραμματειακών ειδών: επιφυλλιδικό μυθιστόρημα, χρονογράφημα, κριτική, βιβλιοπαρουσίαση, βιβλιοκρισία, αγγελία, βιογραφία.
  4. Έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές.
  5. Θεωρητικά ζητήματα από τη σύγχρονη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
  6.  Εξάσκηση στη συγκρότηση ερευνητικού corpus.
Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1968/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Β' Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 15 Μονάδες: 0

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-04-02T18:35:14+00:00 Ιούνιος 11th, 2016|