Περιγραφή

Πώς ορίζεται η ταυτότητα; Ποια στοιχεία τη συνθέτουν; Είναι η σχέση ταυτότητας/ετερότητας όντως αντιθετική; Πώς διαμορφώνεται η ταυτότητα των χαρακτήρων ενός λογοτεχνικού έργου; Πώς εκβάλλει η ταυτότητά τους στη δομή του κειμένου; Πώς συμβάλλει ο προσδιορισμός της ιδιοσυστασίας της στην ερμηνεία ενός έργου; Όροι σύνθετοι και δυσπροσδιόριστοι οι όροι «ταυτότητα» και «χαρακτήρας» έχουν μακρά θητεία σε ποικίλα γνωστικά πεδία (φιλοσοφία, ψυχολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, ιστορία κ.ά.) και αφορούν κατά πολύ την κριτική της λογοτεχνίας, καθώς το λογοτεχνικό έργο συλλαμβάνεται και πραγματώνεται σε σχέση με την πραγματικότητα, είτε έχει ιστορικά προσδιορίσιμα σημεία αναφοράς είτε όχι. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε ερωτήματα που συνδέονται με το σύνθετο ζήτημα της ταυτότητας των λογοτεχνικών χαρακτήρων (εθνική συνείδηση, συνείδηση του φύλου, κοινωνικός ρόλος κτλ.), με τη συνδρομή ποικίλης βιβλιογραφίας και, κυρίως, μέσα από την προσέγγιση έργων κυρίως της νεοελληνικής πεζογραφίας αλλά και της ποίησης.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Β' Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 15 Μονάδες: 0

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου:
Ώρες Εργαστηρίου:
Ωρ. Πρόγραμμα: