Περιγραφή

Εξέταση των ποικίλων και αμφίδρομων σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στον ελληνόφωνο Τύπο (περιοδικά και εφημερίδες) και τη λογοτεχνία στη διάρκεια του 19ου αιώνα

  1. Ειδολογικές διακρίσεις: εφημερίδα και περιοδικό (γραμματολογικό, εγκυκλοπαιδικό, οικογενειακό, λογοτεχνικό).
  2. Σταθμοί στην ιστορία του ελληνικού Τύπου.
  3. Εξέταση των γραμματειακών ειδών: επιφυλλιδικό μυθιστόρημα, χρονογράφημα, κριτική, βιβλιοπαρουσίαση, βιβλιοκρισία, αγγελία, βιογραφία.
  4. Έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές.
  5. Θεωρητικά ζητήματα από τη σύγχρονη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
  6.  Εξάσκηση στη συγκρότηση ερευνητικού corpus.
Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1968/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Β' Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 15 Μονάδες: 0

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα: