Περιγραφή

Εργαστηριακό μάθημα με μία ώρα παράδοσης και δύο ώρες εργαστήριο ανάλυσης και επεξεργασίας φωνής με Η/Υ. Ορισμοί και περιγραφή των φυσικών ιδιοτήτων των ηχητικών κυμάτων. Περιγραφή των χαρακτηριστικών των κυμάτων ομιλίας. Βασικά ακουστικά χαρακτηριστικά των κυμάτων ομιλίας. Αναγνώριση τεμαχιακών μονάδων (φωνήεντα, άηχα στιγμικά σύμφωνα, ηχηρά στιγμικά σύμφωνα, άηχα διαρκή σύμφωνα, ηχηρά διαρκή σύμφωνα, έρρινα, υγρά). Οριοθέτηση τεμαχιακών μονάδων. Φασματογραφική ανάλυση. Επιτόνιση. Βασική αρμονική συχνότητα (F0). Πέρα από την εβδομαδιαία ώρα εργαστηρίου, οι φοιτητές και φοιτήτριες καλούνται να χρησιμοποιήσουν το υπολογιστικό κέντρο του τμήματος την υπόλοιπη εβδομάδα, τόσο για περαιτέρω εξάσκηση, όσο και για την ολοκλήρωση δύο εργαστηριακών εργασιών το τρίμηνο, οι οποίες είναι ομαδικές. Η διδασκαλία του μαθήματος συνεπικουρείται από την πλατ¬φόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης «eclass».

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Γ604
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1700/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: Η' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Γλωσσολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 1
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 2
Ωρ. Πρόγραμμα: