Περιγραφή

Περιγραφή και ορισμοί των τεμαχιακών φωνολογικών μονάδων της Νέας Ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο της Γενετικής Γλωσσολογίας. Παρουσίαση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στη Μορφολογία και τη Φωνολογία, στο πλαίσιο της Λεξικής Φωνολογίας. Περιγραφή και ορισμοί των υπερτεμαχιακών φωνολογικών μονάδων της Νέας Ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της Προσωδιακής Φωνολογίας. Η διδασκαλία του μαθήματος συνεπικουρείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης «eclass».

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1701/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: Τύπος: Επιλογής ΒΝΕΣ, Επιλογής Κλασικών Σπουδών, Υποχρεωτικό Γλωσσολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 0 Μονάδες: 0

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 2
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 1
Ωρ. Πρόγραμμα: