Γενική Γλωσσολογία Ι

Περιγραφή

Βασικές γλωσσολογικές έννοιες: Γλωσσικό σύστημα (langue), ομιλία (parole), λόγος (langage), γλωσσική ικανότητα, γλωσσική επιτέλεση. Προέλευση και φύση της γλώσσας. Απόκτηση της γλώσσας. Γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας: αυθαιρεσία του γλωσσικού σημείου, διπλή άρ¬θρωση, παραγωγικότητα, ανακλαστικότητα, μετάθεση

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Υ106
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1809/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Α' Εξάμηνο Τύπος: Υποχρεωτικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-27T17:40:48+00:00