Γενική Γλωσσολογία ΙΙ

Περιγραφή

Γλώσσα και Γλωσσολογία. Επίπεδα ανάλυσης. Μορφολογία: η ανάλυση των λέξεων. Σύνταξη: η ανάλυση των φράσεων και των προτάσεων. Σημασιολογία: η ανάλυση της σημασίας. Φωνητική και Φωνολογία: η φυσική και ψυχολογική διάσταση των ήχων της γλώσσας.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Υ206
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1756/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Β' Εξάμηνο Τύπος: Υποχρεωτικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-22T16:11:52+00:00