Γλωσσική Μεταβολή

/Γλωσσική Μεταβολή

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις σχετικά με την Γλωσσική Μεταβολή και τις θεωρητικές προσεγγίσεις της. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να:

  1. Κατανοεί την αναγκαιότητα της γλωσσικής αλλαγής και τις διάφορες αντιλήψεις για αυτήν
  2. Γνωρίζει τα είδη της γλωσσικής μεταβολής σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη και σημασιολογία)
  3. Γνωρίζει την σχέση μεταξύ νεωτερισμού και διάδοσης μιας μεταβολής στην γλωσσική κοινότητα
  4. Εξηγήσει γνωστές ή πολύ συχνές γλωσσικές μεταβολές

Οι βασικές ενότητες του περιεχομένου του μαθήματος είναι οι εξής:

  1. Εισαγωγή στη γλωσσική μεταβολή: έννοια της γλωσσικής αλλαγής, αντιλήψεις για την γλωσσική αλλαγή
  2. Γλωσσική μεταβολή και γλωσσική ποικιλία
  3. Είδη γλωσσικής μεταβολής: Ι. Φωνολογία, ΙΙ. Μορφολογία, ΙΙΙ. Σύνταξη, IV. Σημασιολογία
  4. Γλωσσική επαφή
  5. Επισκόπηση της Ιστορικής Γλωσσολογίας
Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Γ509
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος ΒΝΕΣ, Κύκλος Γλωσσολογίας, Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Ζ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής ΒΝΕΣ, Επιλογής Γλωσσολογίας, Επιλογής Κλασικών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-26T10:30:59+00:00 Αύγουστος 2nd, 2016|