Η Τέχνη της Ρητορικής

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη φύση της Ρητορικής και τη γνωριμία με τους βασικούς εκπροσώπους του είδους.

Στο πλαίσιο αυτό δίδεται έμφαση στις εξής παραμέτρους:

α) έννοια/σημασία, συνθήκες γένεσης και πρώιμες εκφάνσεις, βασικά ειδολογικά χαρακτηριστικά,

β) κύριοι εκπρόσωποι (Γοργίας, Ισοκράτης, Δημοσθένης, Λυσίας, Αισχίνης) και μελέτη επιλεγμένων αποσπασμάτων των έργων τους από το πρωτότυπο.

Σημαντική παράμετρος της διδασκαλίας: η ένταξη των συγγραφέων και των έργων τους στον χωροχρόνο και η συσχέτιση με το σύγχρονό τους πολιτικο-κοινωνικό γίγνεσθαι.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Ε313
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1961/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Τύπος: Επιλογής
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενικής Παιδείας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-11T10:09:25+00:00