Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη φύση της Ρητορικής και τη γνωριμία με τους βασικούς εκπροσώπους του είδους.

Στο πλαίσιο αυτό δίδεται έμφαση στις εξής παραμέτρους:

α) έννοια/σημασία, συνθήκες γένεσης και πρώιμες εκφάνσεις, βασικά ειδολογικά χαρακτηριστικά,

β) κύριοι εκπρόσωποι (Γοργίας, Ισοκράτης, Δημοσθένης, Λυσίας, Αισχίνης) και μελέτη επιλεγμένων αποσπασμάτων των έργων τους από το πρωτότυπο.

Σημαντική παράμετρος της διδασκαλίας: η ένταξη των συγγραφέων και των έργων τους στον χωροχρόνο και η συσχέτιση με το σύγχρονό τους πολιτικο-κοινωνικό γίγνεσθαι.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: LIT1961
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1961/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Γ΄Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενικής Παιδείας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα: