Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας

/Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις σχετικά με την Ιστορία της Ελληνικής ώστε ο φοιτητής να μπορεί να:

 1. Αναγνωρίζει τις διάφορες περιόδους της ιστορίας της Ελληνικής, από την Μυκηναϊκή έως και την Νέα Ελληνική
 2. Κατανοεί την εξελικτική διαδικασία των κυριότερων ποικιλιών της Ελληνικής
 3. Γνωρίζει τις βασικότερες μεταβολές που συντελέστηκαν σε κάθε περίοδο
 4. Γνωρίζει το ιστορικό κοινωνιογλωσσικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν και διαμορφώθηκαν οι ποικιλίες της Ελληνικής

Περιεχόμενο του μαθήματος:

 1. Εισαγωγή στην έννοια της Ιστορίας της Ελληνικής (ποικιλίες προς εξέταση, περίοδοι της Ιστορίας της Ελληνικής, σχέση Αρχαίας και Νέας Ελληνικής)
 2. Η Γραμμική Β’ και η Μυκηναϊκή Ελληνική
 3. Το ελληνικό αλφάβητο και η διαμόρφωσή του
 4. Η Αρχαία Ελληνική: κοινωνιογλωσσικό πλαίσιο και διάλεκτοι
 5. Ελληνιστική – Ρωμαϊκή περίοδος: κοινωνιογλωσσικό πλαίσιο, βασικές μεταβολές
 6. Μεσαιωνική περίοδος: κοινωνιογλωσσικό πλαίσιο, βασικές μεταβολές
 7. Πρώιμη ΝΕ περίοδος: κοινωνιογλωσσικό πλαίσιο, βασικές μεταβολές
Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Υ407
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Δ' Εξάμηνο Τύπος: Υποχρεωτικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-25T23:29:30+00:00 Ιούλιος 28th, 2016|