Κείμενα Β’ Σοφιστικής

/Κείμενα Β’ Σοφιστικής

Περιγραφή

Στο μάθημα μελετώνται τα βασικά χαρακτηριστικά της Β΄ Σοφιστικής, δηλ. της ελληνόφωνης λογοτεχνικής παραγωγής των αυτοκρατορικών χρόνων (φιλοσοφικά ρεύματα, τάσεις της ρητορικής, ταυτότητα, παιδεία, κυρίαρχες ιδεολογίες, κτλ) με παράλληλη ανάγνωση των αντιπροσωπευτικών κειμένων της περιόδου. Βασικοί συγγραφείς με τους οποίους εξοικειώνονται οι φοιτητές είναι ο Φιλόστρατος (ο «ευρετής» του όρου «Β΄ Σοφιστική»), ο Δίων Προυσαίος, ο Φαβωρίνος, ο Αίλιος Αριστείδης, ο Διονύσιος Αλικαρνασσέας, ο Πλούταρχος και ο Λουκιανός.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Α603
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: ΣΤ' Εξάμηνο Τύπος: Υποχρεωτικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 1

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-22T19:26:25+00:00