Κειμενογλωσσολογία

Περιγραφή

Κριτήρια διάκρισης ενός κειμένου από ένα άθροισμα προτάσεων. Συνοχικοί μηχανισμοί, συνεκτικότητα, επίπεδα ύφους. Έννοιες κειμενικής ανάλυσης: ομοιοαναφορικότητα, ομοιοταξινόμηση, ομοιοεκτατικότητα, ενδοφορική και εξωφορική αναφορά, θέμα-σχόλιο, μικρο- και μακρο- λειτουργίες, γνωστικά σχήματα. Προφορικός και γραπτός λόγος. Χαρακτηριστικά βασικών κειμενικών ειδών (περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία). Παραγωγή κειμένων και σχολική πράξη.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Γ503
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος ΒΝΕΣ, Κύκλος Γλωσσολογίας, Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Ε' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής ΒΝΕΣ, Επιλογής Γλωσσολογίας, Επιλογής Κλασικών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2016-11-09T10:47:19+00:00