Κοινωνιογλωσσική Ποικιλία και Ανάλυση του Λόγου (ΠΜΣ)

/Κοινωνιογλωσσική Ποικιλία και Ανάλυση του Λόγου (ΠΜΣ)

Περιγραφή

Σημείο εκκίνησης του μαθήματος είναι η θέση ότι οι γλώσσες παρουσιάζουν ποικιλότητα: γεωγραφική ποικιλότητα (οριζόντια διαφοροποίηση), κοινωνική ποικιλότητα (κάθετη διαφοροποίηση) και ποικιλότητα που προσδιορίζεται από την περίσταση επικοινωνίας (λειτουργική διαφοροποίηση). Αναλύεται το γεγονός ότι μ’ αυτές τις διαστάσεις ποικιλότητας σχετίζονται και σ’ αυτές στοιχίζονται τρεις τύποι γλωσσικών ποικιλιών: οι διάλεκτοι, οι κοινωνιόλεκτοι και οι λειτουργικές ποικιλίες. Επισημαίνεται και σχολιάζεται ότι η ποικιλότητα τροφοδοτεί πολλές φορές τη γλωσσική αλλαγή, καθώς οι γλωσσικές αποκλίσεις (οι οποίες εκλαμβάνονται συνήθως ως γλωσσικά λάθη) εμπεριέχουν συχνά το σπέρμα των γλωσσικών μεταβολών. Το ενδιαφέρον του μαθήματος εξειδικεύεται στη μελέτη της στρατηγικής αξιοποίησης της γλωσσικής ποικιλίας στο πλαίσιο των εξελισσόμενων συνομιλιών. Επιπλέον, συζητούνται συνομιλιακά φαινόμενα όπως συνοχικοί μηχανισμοί, στρατηγικές ευγένειας, δομές εναλλαγής των συνεισφορών, συνομιλιακές αφηγήσεις κλπ. Τα φαινόμενα αυτά αναλύονται συγκριτικά σε δεδομένα από διαφορετικά φύλα, από κοινωνικές ομάδες με διαφορετικά εθνογραφικά χαρακτηριστικά καθώς και σε δεδομένα σχολικού, νεανικού και δημοσιογραφικού λόγου.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 0 Μονάδες: 10

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2017-12-11T13:48:11+00:00 Ιούνιος 11th, 2016|