Κοινωνιογλωσσολογία

/Κοινωνιογλωσσολογία

Περιγραφή

Αμφισβήτηση της θέσης περί αυτονομίας και ομοιογένειας του γλωσσικού συστήματος. Περιοχές και κλάδοι της κοινωνιογλωσσολογίας. Διαστάσεις γλωσσικής ποικιλότητας: Γεωγραφική διαφοροποίηση και διάλεκτοι∙ κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνιόλεκτοι∙ περιστάσεις επικοινωνίας και λειτουργικές ποικιλίες∙ συνύπαρξη – επαφή γλωσσών και φαινόμενα κοινωνικής διγλωσσίας, διπλογλωσσίας και γλωσσικής μετατόπισης. Γλώσσες pidgin, κρεολές και lingua francas. Πλεονοτικές και μειονοτικές γλώσσες. Ποικιλότητα και γλωσσική αλλαγή. Κοινωνιογλωσσική ανισότητα. Η περίπτωση του γλωσσικού σεξισμού. Κοινωνιογλωσσολογικές στάσεις. Μεθοδολογικά ζητήματα κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Γ605
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: ΣΤ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Γλωσσολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2016-10-24T15:10:44+00:00