ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: Αφηγηματολογία, Αναγνωστικές θεωρίες

/ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: Αφηγηματολογία, Αναγνωστικές θεωρίες

Περιγραφή

Eξετάζεται ο προβληματισμός που ανέπτυξαν σύγχρονες θεωρίες α) σχετικά με τη δόμηση και τη λειτουργία της αφήγησης (αφηγηματολογία) και β) με προσανατολισμό στον αναγνώστη και την ερμηνευτική διαδικασία (Είδη αναγνωστών. Ερμηνευτική.  Πρόσληψη.  Λογοτεχνικές συμβάσεις, ερμηνευτικές κοινότητες και παραγωγή νοήματος.  Ανάγνωση και φύλο.)  Εφαρμογές σε λογοτεχνικά κείμενα.  Κριτική πρόσληψη έργων και συγγραφέων.
(Α΄εξάμηνο 2014-2015).

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Α' Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2017-05-20T01:36:26+00:00 Απρίλιος 29th, 2017|