Περιγραφή

Eξετάζεται ο προβληματισμός που ανέπτυξαν σύγχρονες θεωρίες με προσανατολισμό την ερμηνευτική διαδικασία και τον αναγνώστη όπως και θεωρίες της πρόσληψης: Ποιες είναι οι κοινωνικές και πολιτισμικές δυνάμεις που προσδιορίζουν πώς ένα κείμενο/παράσταση προσλαμβάνονται από τους αποδέκτες τους. Είδη αναγνωστών/θεατών.  Λογοτεχνικές συμβάσεις, ερμηνευτικές κοινότητες και παραγωγή νοήματος. Κανόνες.  Διακειμενικότητα και παραγωγή νοήματος.  Εφαρμογές σε λογοτεχνικά κείμενα.  Παραδείγματα πρόσληψης συγκεκριμένων συγγραφέων/έργων.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: LIT1823
Έντυπο Μαθήματος:
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1823

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Α' Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 0 Μονάδες: 10

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα: