Περιγραφή

Στο πρώτο εξάμηνο αντικείμενο του μαθήματος των Λατινικών είναι η μετάφραση και ερμηνεία της επισκόπησης της αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής λογοτεχνίας από τον Κοϊντιλιανό στο 10° βιβλίο της Institutio Oratoria (10.37-10.131).

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Β' Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 15 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου:
Ώρες Εργαστηρίου:
Ωρ. Πρόγραμμα: