Περιγραφή

Σύντομη επισκόπηση της λατινικής λυρικής ποίησης, η ελληνική επίδραση επί των Ρωμαίων ποιητών. Κάτουλλος (ο πρώτος μεγάλος Λατίνος λυρικός), Οράτιος (επιλογή λυρικών ποιημάτων του μέγιστου Λατίνου λυρικού). Ερμηνεία επίλεκτων ποιημάτων των κυριότερων Λατίνων λυρικών (Οβίδιος, Τίβουλλος, Προπέρτιος). Ειδικότερη μνεία της λατινικής ερωτικής ελεγείας. Μία από τις Εκλογές του Βιργιλίου. Pervigilium Veneris.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Α602
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: ΣΤ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Κλασικών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 1

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα: