Λατινική Σάτιρα

/Λατινική Σάτιρα

Περιγραφή

Χρονολογική επισκόπηση της λατινικής σάτιρας, αντιπροσωπευτικού είδους της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Λουκίλιος, Οράτιος, Γιουβενάλης, Πέρσιος. Μενίππεια Σάτιρα: Βάρρων, Πετρώνιος, Σενέκας κλπ. Ερμηνεία επιλεγμένων περικοπών: Γιουβενάλης, Σενέκας, Οράτιος.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Α705
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος ΒΝΕΣ, Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Ζ' Εξάμηνο Τύπος: Υποχρεωτικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 1

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-24T14:45:15+00:00