Λατινική Θεματογραφία

Περιγραφή

Το μάθημα της Λατινικής Θεματογραφίας αποσκοπεί στην σταδιακή εξοικείωση των φοιτητών με τον λατινικό λόγο. Η ύλη περιλαμβάνει επαναλήψεις γραμματικής και συντακτικού, ασκήσεις μετάφρασης (από τα λατινικά στα ΝΕ, και αντίστροφα), καθώς και μετάφραση εκτενών αποσπασμάτων πρωτότυπων λατινικών κειμένων (ποιητικών και πεζογραφικών). Παράλληλα, γίνεται εισαγωγή στα βασικά γραμματειακά είδη της λατινικής λογοτεχνίας, καθώς και σε θέματα ρωμαϊκής ιστορίας και πολιτισμού.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Υ103
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1924/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Β' Εξάμηνο Τύπος: Υποχρεωτικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-29T01:43:35+00:00