Λατινικό Έπος: Λουκρήτιος – Οβίδιος

/Λατινικό Έπος: Λουκρήτιος – Οβίδιος

Περιγραφή

Επιλογή αποσπασμάτων ή βιβλίων από τους λοιπούς (πλην Βεργιλίου) Λατίνους επικούς: Λουκρήτιος, Οβίδιος (Μεταμορφώσεις) κυρίως, Έννιος και αργυρή εποχή (Λουκανός, Σίλιος Ιταλικός, Βαλέριος Φλάκκος, Παπίνιος Στάτιος).

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Η' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Κλασικών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 1

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου:
Ώρες Εργαστηρίου:
Ωρ. Πρόγραμμα:
2016-08-02T14:31:28+00:00