Μύθος και Τελετουργία στην Αρχαία Ελλάδα

/Μύθος και Τελετουργία στην Αρχαία Ελλάδα

Περιγραφή

Με το μάθημα επιχειρούνται ερμηνευτικές προσεγγίσεις στους αρχαίους ελληνικούς μύθους και μελετώνται βασικές πτυχές της θρησκείας και τελετουργίας των αρχαίων Ελλήνων. Το πρώτο μέρος του μαθήματος εξετάζει τον θεωρητικό / ερμηνευτικό λόγο που παρήχθη για τους αρχαίους ελληνικούς μύθους τον 20ο αιώνα . Το δεύτερο μέρος διατρέχει σημαντικές πτυχές της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων και των ιερουργιών τους.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Ε301
Έντυπο Μαθήματος:
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1869/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Τύπος: Επιλογής
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-11T10:00:43+00:00