Νεοελληνική κριτική (ΠΜΣ)

/Νεοελληνική κριτική (ΠΜΣ)

Περιγραφή

Οι απαρχές της νεοελληνικής κριτικής σκέψης: ο Κοραής και τα εγχειρίδια ποιητικής και ρητορικής (Κ.Οικονόμος, Κ. Βαρδαλάχος). Οι κριτικές διαμάχες: Π. Σούτσος-Κ.Ασώπιος, Πολυλάς-Ζαμπέλιος, Ροΐδης-Βλάχος. Οι ποιητικοί διαγωνισμοί. Το μυθιστόρημα και οι επιφυλάξεις. Τα οικογενειακά φιλολογικά περιοδικά. Η ανάδυση του καθημερινού Τύπου: Λογοτεχνία, κριτική και δημοσιογραφία. Το άνοιγμα και στις άλλες τέχνες. Οι σημαντικές μορφές του τέλους του αιώνα: Παλαμάς, Επισκοπόπουλος, Νιρβάνας

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Β' Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 15 Μονάδες: 15

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-04-02T18:53:57+00:00 Ιούνιος 15th, 2016|