Συγκριτική φιλολογία Ι (ΠΜΣ)

/Συγκριτική φιλολογία Ι (ΠΜΣ)

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό τούτο μάθημα περιλαμβάνει κριτική εισαγωγή στη συγκριτική γραμματολογία. Παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη της συγκριτικής γραμματολογίας σε χώρες όπου ευδοκίμησε σε θεσμικό επίπεδο (Γαλλία, Αμερική), αλλά και τις νεότερες τάσεις και αναθεωρήσεις. Διερευνά τις πλουραλιστικές προοπτικές που διανοίγονται στη φιλολογική επιστήμη μέσα από τη συγκριτική πρακτική, εφαρμοσμένη σε κείμενα της νεοελληνικής και της ξένης λογοτεχνίας, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα. Εστίαση στις εξής θεματικές ενότητες: Ηγεμονικές και ασθενείς γλώσσες και λογοτεχνίες. Ζητήματα πολυπολιτισμικότητας. Παγκοσμιοποίηση και λογοτεχνία. Διακαλλιτεχνικές σχέσεις.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Β' Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 15 Μονάδες: 10

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου:
Ώρες Εργαστηρίου:
Ωρ. Πρόγραμμα:
2016-11-01T16:41:30+00:00 Ιούνιος 14th, 2016|